Библейски речник Темян

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Темян

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Темян
Тази благовонна съставка се добива от едно дърво, което расте в Арабия и Индия. Според Мойсеевия закон,

темян

а е бил смес от разни аромати; този вид

темян

строго се забранявало да се употребява, освен през богослуженията в скинията и храма - Из. 30:34-38. Службата на каденето

темян

при евреите, е била особена служба на свещениците; те влизали в Святото място, за да кадят всяка сутрин и вечер. На Великия ден на умилостивението, първосвещеника горил

темян

в кадилницата си, като влизал в Светая светих, и димът, който се издигал от него не му позволявал да разглежда с голямо любопитство Ковчега на завета и очистилището - Лев. 16:13. На левитите не е било позволено да пипат кадилниците, и Корей, Датан и Авирон, претърпели ужасно наказание за това, че нарушили тази забрана.

Темян

ът е бил, по един особен начин, символ на молитвата. Когато свещеникът поднасял

темян

, народът се молил вън на двора, и молитвите му се възвишавали с благоуханието на тамяна, докато той излизал вън, за да благослови. Също Христос представя людете си и молитвите им на Бога, които се приемат посредством неговото ходатайство, и им казва, "Прощават ви се греховете; вървете си с мир" - Пс. 141:2; Лк. 2:9; Отк. 5:8, 8:4. "

Темян

", понякога означава тлъстината на жертвите от всеизгарянията - Пс. 66:15. За едно описание на олтара за кадене на тамян, виж Олтар.

0 гласа
Библейски
Речник
Темян