Библейски речник Теман

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Теман

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Теман
Град и окръжие в източен Едом, населен от

Теман

, внука Исавов - Бит. 36:11,15,42; Ам. 1:12; Ав. 3:3.

Теман

ците - Бит. 36:34, както другите едомци, са се славили с великата си мъдрост - Ер. 49:7,20; Авд. 8,9 ст. Сравни думите на Елифаз

Теман

ецът, които са написани в книгата на Йов.

0 гласа
Библейски
Речник
Теман