Библейски речник Текое

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Текое

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Текое
Град в пределите на Юда, днес разрушен, положен върху едно възвишение, десет мили на юг от Ерусалим. Оттук бе родом умната жена, която стана деятелка на Йоав - 2Цар. 14:2, и пророк Амос - Ам. 1:1. През Кръстоносните походи, населението му е било християнско. Пустинята

Текое

, която се споменава в 2Лет. 20:20, е недалеч от Мъртво море.

0 гласа
Библейски
Речник
Текое