Библейски речник Теглат-Феласар

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Теглат-Феласар

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Теглат-Феласар

Теглат-Феласар

бе Асирийски цар, когото Ахаз Юдиният цар, повика да му помогне срещу Сирийският и Израилският царе - 4Цар. 16:7-10. Той се отзова на Ахазовия призив, но взе от него тежък данък, така че той го утесни, а не го подкрепи - 2Лет. 28:20,21. От Израилското царство,

Теглат-Феласар

отведе в плен жителите на много градове, и ги настани в различни места из царството си, (740г. преди Р.Х.) - 1Лет. 5:26; 4Цар. 15:29; така се изпълниха пророчествата на пророк Исая - Ис. 7:17, 8:4. Предполага се, че

Теглат-Феласар

е Ярив, (защитникът), в Ос. 5:13, 10:6. Той започна своето царуване в Ниневия от 747г. преди Р.Х., около 19 години, и бе наследен от сина си Салманасар.

0 гласа
Библейски
Речник
Теглат-Феласар