Библейски речник Тафнес

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Тафнес

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Тафнес
Името на един Египетски град, за който Седемдесетте поставиха Тафне, а гръцките историци Дафни. Този град лежал в околността на Пелузий, към югозапад, на западния бряг на Пелузийското Нилско устие; затова Хиродот го нарича Пелузийски Дафни. Тук Йоанан и много други евреи, заедно с пророк Еремия се оттеглиха след разрушението на Ерусалим от халдеите - Ер. 43:7-9, 44:1. Че

Тафнес

е бил голям и знаменит град, се вижда от заплашванията произнесени срещу него от Езекил - Ез. 30:18.

0 гласа
Библейски
Речник
Тафнес