Библейски речник Тапса

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Тапса

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Тапса
Един важен град, разположен на западния бряг на река Ефрат; той е бил на североизточния край на Соломоновите владения - 3Цар. 4:24. Понеже бродът на Ефрат тук е бил последния към юг, този град е бил от голяма важност за Соломон, който много е искал да привлече източната търговия към Палестина; затова и Тадмор е бил основан на пътя за пустинята. Може би същият този град се споменава в 4Цар. 15:16, макар някой и да предполагат, че там става въпрос за друг един град със същото име, не далеч от Самария.

0 гласа
Библейски
Речник
Тапса