Библейски речник Танаах

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Танаах

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Танаах
Ханаански царски град - И.Н. 12:21, в Исахаровото наследие, но определен за Манасия - И.Н. 17:11, 21:25. Още съществува едно място наречено Таанак, на южната граница на Езраелското поле, и четири мили на югоизток от Магедон, който обикновено се споменава заедно с Таанах - Съд. 1:27, 5:19; 3Цар. 4:12.

0 гласа
Библейски
Речник
Танаах