Библейски речник Сънища

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Сънища

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Сънища
Източните народи, особено евреите, отдавали голяма важност на

сънища

та, и затова, те са търсили някой да им ги разтълкува. Древността на този обичай е явна, както от повестта за Фараоновия виночерпец и хлебар - Бит. 40гл, така също от описаните

сънища

на Фараона и Навуходоносор. Господ с особена заповед забранява на своя народ, да се допитва до сънотълкуватели. Той осъжда на смърт всички онези, които са искали да пророкуват чрез

сънища

та си, когато намерението им е било да завлекат людете в идолопоклонство - Вт. 13:1-3. Обаче, на евреите е било простено да се отправят до Божиите пророци и до първосвещеникът, за да им изтълкуват онези

сънища

, които те са мислили, че имат някакъв дълбок смисъл. Бог много пъти е откривал волята си на хората чрез

сънища

, и е давал на някои способност да ги тълкуват - Бит. 20:3-7, 28:12-15; 1Цар. 28:6; Дан. 2гл.; Й-л 2:28; Мт. 1:20; Д.А. 27:23. Свръхестествените

сънища

, се различават от виденията; защото първите се случват насън, а последните в будно състояние. На Авимелех, Господ говори в сън, но на Авраам във видение. Както чрез

сънища

та, така и чрез виденията, Бог оставил в умовете на пророците едно уверение, че онова, което им е откривал, е било истина. Сега и

сънища

та и виденията, са заместени със Св. Писание, което е един верен и достатъчен пътеводител от земята до небето.

0 гласа
Библейски
Речник
Сънища
Последно търсено в речника