Библейски речник Съкровища

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Съкровища

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Съкровища
В старо време, царете имаха обичай да складират жита и други блага в силно-укрепени градове, някои от които се наричаха "градове за житници" - Из. 1:11; 1Лет. 27:25; Езд. 5:17. "Скривалищата в полето" - Ер. 41:8, бяха подземни ями, където се пазеха припаси и други неща. Много такива житници, се срещат още по околоността на Ветсан. Първите заселници в Америка, намериха много купове жито заровени от туземците. Вследствие на голямата небезопасност на имот, което владее на Изток, хората още от най-ранните времена, са си заравяли злато и драгоценни вещи; и притежателите им, като са бивали убити или отведени, или като са забравяли местата, където са ги скривали, тези зарити

съкровища

са стояли в земята, докато след време случайно са ги откривали. Такива

съкровища

, арабите днес много търсят, и мислят, че за тях западните пътници ровят старите развалини - Йов 3:21; Пр. 2:4; Мт. 13:44. Преди няколко години, някои работници, като копали в една Сидонска градина, намерили няколко съдове със златни монети от монетосечницата (зарпхането) на Филип Македонски и сина му Александър Велики, без да е имал монети от по-последни времена. Това изгубено съкровище, което е струвало хиляди лири, е стояло повече от две хиляди години непокътнато в земята.

0 гласа
Библейски
Речник
Съкровища
Последно търсено в речника