Библейски речник Съботна_година

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Съботна година

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Съботна година
Евреите я празнуваха веднъж на всеки седем години; земята през нея не се ореше и обработваше - Из. 23:10,11; Лев. 25:1-7. Бог определи да се пази тази година, за въспоминание на сътворението на света; за да се припознае върховната му власт над всичко, най-вече над Ханааската земя, която той даде на евреите; и за да вдъхне човеколюбие в людете си, като им заповяда да оставят произведенията на нивята си, лозята си, и градините си на робите, бедните, чужденците и животните. Йосиф и Тацит казват, че по тяхно време още се е празнувала Съботната година. Юбилей.

0 гласа
Библейски
Речник
Съботна година