Библейски речник Суф

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Суф

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Суф
I. Един Ефратец, т.е. един Витлеемец, но Левит, Самуилов праотец - 1Цар. 1:1; 1Лет. 6:35.
II. "Земята

Суф

" - 1Цар. 9:5, страната, където Саул беше дошъл, за да търси бащините си ослици, и където срещна Самуил. Тя може да е била страната, близо до Витлеем, където

Суф

, Самуиловият праотец е живял.

0 гласа
Библейски
Речник
Суф