Библейски речник Стражари

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Стражари

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Стражари

Стражари

те са се появили толкова рано, колкото и градовете, разбойниците и войните - Из. 14:24; Съд. 7:19. Ерусалим и други градове, са имали през деня и през нощта редовна стража - П.П. 3:1-3, 5:7, чиито викове, Исая споменава за пояснение на бодростта, която Бог изисква от своите свещенослужители - Ис. 21:8,11,12, 62:6. Днес Ерусалимските

стражари

"не замлъкват", нито "мълчат деня и нощя". През нощта, особено при подозрение за опасност, те са длъжни да си викат един другиму, докато викът на първия се разнесе до последния стражар. Сидонските

стражари

, правят същото.

Стражари

те са имали по една стража на всяка градска порта, и в близката й кула - 2Цар. 18:24-27; 4Цар. 9:27; стражи са се намирали по върховете на хълмовете, от където

стражари

те са могли да "видят око с око" и да "възкликнат" на предупреждение или на веселба - Ис. 52:7,8; тежката стражарска длъжност, която изисква голяма бдителност и верност, пояснява бдителността и верността на пророците и свещенослужителите - Ер. 6:17; Ез. 33:1-9; Евр. 13:17.

0 гласа
Библейски
Речник
Стражари