Библейски речник Спасение

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Спасение

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Спасение
В точния смисъл на думата, означава "избавление"; и в този смисъл думата се употребява, за да изрази "навременно избавление", "победа" - 1Цар. 14:45. Но понеже душевното избавление от грях и смърт чрез Спасителя - Мт. 1:21, е много по-голямо

спасение

, думата "

спасение

", е започнала да се употребява най-вече в този нравствен и духовен смисъл, и под нея се разбира не само това избавление, но и следствията му, (вечен живот и блаженство в царството на Господа Исуса Христа) - 2Кор. 7:10; Еф. 1:13. То правилно се нарича "велико

спасение

" - Евр. 2:3.
Евреите рядко употребяват прости изречения, но често употребяват отвлечени думи. Така напр., вместо да кажат, че "Бог ни пази и защищава", те казват, "Бог е нашето

спасение

". И така, "глас на

спасение

", "вест на

спасение

", "канара на

спасение

", "щит на

спасение

", "рог на

спасение

", "дума на

спасение

", и др., са еднозначни думи с "глас, който известява избавление"; "расостта която човек усеща, когато избегне някоя голяма опасност"; "канарата, където някой прибягва, и е в безопасност"; "щитът, който брани от нападението на неприятеля"; "рогът на слава, на щастие и

спасение

", и др. Така да се извърши голямо

спасение

в Израил, ще рече да се освободи Израил от някоя неизбежна опасност, да се спечели някоя голяма победа над неприятелите.
"Одежди на

спасение

" - Ис. 61:10, се отнася за великолепните одежди, които се носят в празнични дни. Това изречение се употребява в преносен смисъл, за да означи приемането на някоя явна добрина от Бога, като напр. избавление от голяма опастност.

0 гласа
Библейски
Речник
Спасение