Библейски речник Софар

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Софар

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Софар
Един от тримата приятели на Йов, родом от едно неизвестно място наречено Наама - Йов 2:11. Той взима участие само два пъти в разговорът, веднъж по-малко от другарите си, чиито чувства той споделя с по-строго съждение против Йов (11:20, 20:1).

0 гласа
Библейски
Речник
Софар