Библейски речник Сорик

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Сорик

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Сорик
Долът, където Далила живееше, не далеч от Сарая и Естаол - Съд. 16:4. През зимата и пролетта, той бил корито на една река, която течала от северозападната част на Юда, през земята на Дан и Филистимците, и се втичала в Средиземно море. Йероним споменава едно село

Сорик

, което се намирало в това окръжие. "Избраната лоза" в Бит. 49:11; Ис. 5:2; Ер. 2:21, на еврейски "Лозата

Сорик

", е била един вид лоза, която раждала дребно, много сладко и почти без семки грозде. Може от името на тази лоза, да се е нарекъл долът

Сорик

.

0 гласа
Библейски
Речник
Сорик