Библейски речник Солун

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Солун

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Солун

Солун

е един град и пристанище в южната част на Македония, разполжен при

Солун

ския залив. Когато Емилий Павел завоюва Македония, и я раздели на четири окръжия,

Солун

стана столица на второто окръжие, и седалище на един окръжен управител и квестор. В старо време се е наричал Терма. Жителите му били гърци, римляни и евреи, от които Апостол Павел обърна голямо множество. Евреите са били многобройни в

Солун

, където Павел, (през 52г. след Р.Х.), протовядва три Съботи наред в синагогата им. Няколко евреи и много езичници прегърнаха евангелието, но другите евреи се отнесоха зле с апостола, и наобиколиха домът, където мислеха че живее. Но братята тайно изпратиха Павел и Сила в Берия, където последните се оттърваха от враговете си - Д.А. 17гл.
Когато Павел тръгна от Македония за Атина и Коринт, той остави Тимотей и Сила в

Солун

, да утвърдят във вярата онези, които бяха обърнати чрез служението му. По-късно той отправи две послания до

Солун

ската църква.

0 гласа
Библейски
Речник
Солун