Библейски речник Содом

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Содом

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Содом
Град в Йорданската околност, и временно местопребивание на Лот - Бит. 13:10-13, 14:12. Поради огромните му вини и пороци, Бог го изгори с огън от небето - Бит. 19гл. "Поляната Сидим", където този град се е намирал, е била приятна и плодовита, но бе изгорена, и по-късно, (според както въобще се вярва), наводнена от водата на Мъртво море, или

Содом

ското езеро. Йордан, и Море III. Пророците, като заплашват някои страни с бедствия, споменават

Содом

и Гомор, и предсказват, че и онези страни ще бъдат така опустошени, изсушени и обезлюдени - Ер. 49:18, 50:40, че ще се покрият с тръни и бодили, и че ще изгорят от жупел и сол, където нищо не ще може да се посади и посее - Вт. 29:23; Ам. 4:11. Разорението на

Содом

и Гомор, се счита за най-зебележителното Божие наказание, и служи за огледало, в което онези, които безгрижно плуят в грях и разврат гледат на съдбата си. Името "

Содом

", се дава в Отк. 11:8, на големият и развратен град на Антихриста.

0 гласа
Библейски
Речник
Содом