Библейски речник Скева

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Скева

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Скева
Ефески евреин, главен свещеник, а може би и главата на едно от 24-те църковни отделения. Синовете му претендирали, че изпъждат зли духове в името на Исус. Позорното им поражение от един човек с нечист дух, спомогна за напредакът на Словото Божие - Д.А. 19:14-16.

0 гласа
Библейски
Речник
Скева