Библейски речник Скверн

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Скверн

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Скверн

Скверн

или О

скверн

ение. Някои от о

скверн

енията, според Еврейският обряден закон са били волни, а други неволни; някои са проистичали от природни недостатъци и са били наизбежни, а други са били следствия на човешки престъпления. Евангелието припознава за о

скверн

ения, онези които произтичат от сърцето, от нравите и от поведението. Нравственните о

скверн

ения са многочисленни, и Евангелието ги припознава, но то не припознава обредни о

скверн

ения - Мт. 15:18; Рим. 1:24.

0 гласа
Библейски
Речник
Скверн