Библейски речник Сим

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Сим

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Сим
Син на Ной - Бит. 5:32, 6:10, който, като най-старият (или според други, като праотец на евреите), винаги се споменава преди Хам и Яфет. Той бе благословен от баща си - Бит. 9:26, и от неговото потомство се роди Месия.

Сим

имаше пет сина, потомството на които, населяваше страните между Хам и Яфет, и заемало най-хубавите области на Изток. Езиците на някои от тези народи се наричат "семитски езици"; те включват еврейския, халдейския, сирийския, арабския, етиопския, и др., но в това число влизат и езиците, които някои народи (Хамови потомци) говорят.

0 гласа
Библейски
Речник
Сим