Библейски речник Сиир

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Сиир

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Сиир
I. Един Хореец, който бе един от първите управители на страната, която лежи на юг и югоизток от Мъртво море - Бит. 36:20; Вт. 2:12.
II. Една гориста страна, между южното приморие на Мъртво море и източния залив на Червено море. Планината Ор е била част от

Сиир

. Едом.
III. Една Юдова планина, при град Кириатиарим - И.Н. 15:10.

0 гласа
Библейски
Речник
Сиир