Библейски речник Сива

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Сива

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Сива
Богат настойник на Саул, когото Давид бе натоварил със същите длъжности към Мемфивостей, Йонатановия син - 2Цар. 9:2-10. С измама, Давид бе убеден да предаде всичките Мемфивостееви земи на

Сива

, но по-късно, когато разбра, че е прибързал в работата си, и като не можеше да реши на кой от тях принадлежат тези земи, той ги раздели на двамата - 2Цар. 16:1-4, 19:24-30.

0 гласа
Библейски
Речник
Сива