Библейски речник Сенаар

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Сенаар

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Сенаар
Обширно поле около Вавилон, при съединяването на Тигър с Ефрат - Бит. 10:10: 11:2, 14:1; Ис. 11:11; Дан. 1:2; Зах. 5:11. "Вавилонска дреха" в И.Н. 7:24, е на еврейски "

Сенаар

ска дреха". Месопотамия.

0 гласа
Библейски
Речник
Сенаар