Библейски речник Семей

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Семей

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Семей
I. Един Вениаминец, племенник на Саул, който обиди цар Давид когато бягаше от Авесалом, но се смири след Давидовото завръщане. Два пъти Давид го пожалил и опростил, но на смъртния си одър, Давид казал на Соломон да се пази от един човек, който се обуздава само със страх.

Семей

даде дума, че няма да напуска Ерусалим, но той не я изпълни, понеже излезе да гони побегналите си слуги в Гет; на връщане той бе умъртвен - 2Цар. 16:5-14, 19:16-23; 3Цар. 2:8,9,36-46.
II. Чиновник през царуването на Давид, а може би и на Соломон - 3Цар. 1:8, 4:18.
III. Главата на едно знаменито домочадие в Ерусалим - Зах. 12:13.
Други със същото име са споменати в 1Лет. 4:26, 5:4, 6:42, 25:17,27 и др.

0 гласа
Библейски
Речник
Семей