Библейски речник Селум

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Селум

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Селум
I. Явисовият син, който уби Израилския цар Захария, и превзе царството му (771г. преди Р.Х.). След месец царуване, той бе убит в Самария от Гадииния син Манаим. Св Писание казва, че

Селум

е бил изпълнител на заплашванията Господни против домът на Ииуй - 4Цар. 15:10-15.
II. Йоахаз II.
III. Мъж на Олда (пророчицата), по времето на цар Йосий - 4Цар. 22:14.
Има и други лица с името

Селум

, които се споменават в Чис. 26:49; 1Лет. 2:40, 9:17,19,31; Езд. 2:42, 7:2, 10:24,42; Неем. 3:12, 7:45.

0 гласа
Библейски
Речник
Селум