Библейски речник Селевкия

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Селевкия

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Селевкия
Един укрепен град в Сирия, разположен при крайморието, малко на север от устието на река Оронт. Той е бил близо до планината Пиерий, и затова понякога се е наричал Пиерийска

Селевкия

и Приморска

Селевкия

, за различие от други градове, които са се наричали със същото име. Тези градове, са се нарекли така по името на Селевк Победителя. От тука ап. Павел и Варнава отплуваха за Кипър - Д.А. 13:4.

0 гласа
Библейски
Речник
Селевкия