Библейски речник Седем

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Седем

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Седем
Това число се употребява за кръгло число, и има значение в Св. Писание; така напр., още от създанието на света, смятали времето със седмици; Ной взе в ковчега си по

седем

от всичките чисти животни - Бит. 7гл. Евреите са имали не само седмият ден за Събота, но и седмата година; и след

седем

пъти по

седем

години е било годината на юбилея им. Големите им празници на безквасните хлябове и на шатрите, са продължавали

седем

дни; в много случаи числото на животните, принасяни в жертва е било

седем

. Златният светилник, е имал

седем

ветви.

Седем

свещеници, със сдем тръби обикаляха

седем

дни град Ерихон, и на седмият ден го обиколиха

седем

пъти. В Откровението се споменават

седем

църкви,

седем

светилници,

седем

духове,

седем

звезди,

седем

печати,

седем

тръби,

седем

гръмове,

седем

чаши на

седем

язви, и

седем

ангели, за да ги изливат.
Числото

седем

, както казахме, често се употребява за кръгло число - Мт. 12:45; 1Цар. 2:5; Йов 5:19; Пр. 26:16,25; Ис. 4:1; Ер. 15:9. Подобно,

седем

пъти или седмократно много пъти значи "изобилно", "съвършено" - Бит. 4:15,24; Лев. 26:24; Пс. 12:6, 79:12; Мт. 18:21. А

седем

десет пъти по

седем

, е още по-силно изявление - Мт. 18:22.

0 гласа
Библейски
Речник
Седем
Последно търсено в речника