Библейски речник Сафан

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Сафан

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Сафан
I. Писар на цар Йосия, който прочете намерената книга на закона - 4Цар. 22:12; Ер. 29:3, 36:10; Ез. 8:11.
II. Баща на Ахикам - 4Цар. 22:12, 25:22; Ер. 26:24.

0 гласа
Библейски
Речник
Сафан