Библейски речник Сара

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Сара

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Сара
Жена на Авраам, и негова сестра по баща - Бит. 20:12. Повечето Еврейски писатели, обаче, и много други тълкуватели, отъждествяват

Сара

с Йесха, (Лотовата сестра), и братовчедка на Авраам - Бит. 11:29; под думата "дъщеря" на еврейски се разбира и внучка. Най-забележителните неща от историята й в Св. Писание, са: съгласието й на Авраамовото притворство пред Фараона и Авимелех; дългото й безплодие, даването й на Авраам за втора жена робинята си Агар; взаимната завист на тези жени; и нейното (в старост) раждане на Исак, "чадото на обещанието" - Бит. 12-23гл. Вижда се, че

Сара

е била извънредно хубава, и най-примерна и предана жена. Покорството й се възхвалява в 1Пет. 3:6, а вярата и в Евр. 11:11; и Ис. 51:2; Гал. 4:22-31.

Сара

живя сто двадесет и седем години, и почина в Хевронския дол. Авраам дойде във Вирсавее да оплаче жена си, и купи от Ефрон Хетеецът една нива, в която се намираше пещера, наречена Махпелах, където

Сара

бе погребана - Бит. 23:9.

0 гласа
Библейски
Речник
Сара