Библейски речник Самотрак

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Самотрак

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Самотрак
Остров в северната част на Егейско море, на крайбрежието на Тракия, почти на половината път между Троада и Филипи. При първото си идване в Европа, Павел пренощувал в северната част на острова - Д.А. 16:11. В старо време се е наричал Самос, но за да го различават от другият остров Самос, му добавили названието Тракийски или Трак. Турците го наричат днес Семендрек.

0 гласа
Библейски
Речник
Самотрак