Библейски речник Самегар

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Самегар

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Самегар
Син на Анат и третият Израилски съдия, след Аод и малко преди Варак - Съд. 3:31, 5:6. Св. Писание казва за него само, че той бранил Израил и поразил шестотин филистимци с волски остен.

0 гласа
Библейски
Речник
Самегар