Библейски речник Салиса

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Салиса

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Салиса
Едно окръжие, което граничи на запад с Ефремовата хълмиста земя - 1Цар. 9:4. Ваал-

Салиса

, според Евсевий, лежи на петнадесет мили северно от Лида.

0 гласа
Библейски
Речник
Салиса