Библейски речник Салим

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Салим

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Салим
I. Старото име на Еру

салим

- Бит. 14:18; Евр. 7:1,3, което по-късно му се приложи поетично - Пс. 76:2.
II. Сихемов град - Бит. 33:18.
III. Град близо до Енон и Йордан, на юг от Ветсан - Йн. 3:23.

0 гласа
Библейски
Речник
Салим