Библейски речник Сави-кириатаим

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Сави-кириатаим

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Сави-кириатаим
Една поляна или долина, близо до град Кириатаим в Моавската земя - Бит. 14:5. По-късно, този град бил даден в наследие на Рувимовото племе - И.Н. 13:19.

0 гласа
Библейски
Речник
Сави-кириатаим