Библейски речник Сави

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Сави

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Сави
Долина на север от Ерусалим, наричана и "царска долина" - Бит. 14:17; 2Цар. 18:18.

0 гласа
Библейски
Речник
Сави