Библейски речник Сава

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Сава

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Сава
Син на Йоксан, и внук на Авраам от Хетура - Бит. 25:3. Вярва се, че той се заселил в Пустинна Арабия.

0 гласа
Библейски
Речник
Сава