Библейски речник Рогил

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Рогил

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Рогил
Източникът

Рогил

, или тепавичарският източник, където тепавичарите тепали платна - И.Н. 15:7, 18:16. За

Рогил

е споменато в Св. Писание и там, където се говори за съзаклятието на Авесалом - 2Цар. 17:17. При източникът

Рогил

, Адония даде едно угощение на царските служители - 3Цар. 1:9. Този източник се е намирал на едно място, което сега е най-прекрасното и най-плодородното в околността на Ерусалим. Той е бил сто двадесет и пет крака дълбок, и заграден с големи четвъртити камъни. |

0 гласа
Библейски
Речник
Рогил