Библейски речник Ровоам

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ровоам

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ровоам
Син и наследник на Соломон от амонката Наама - 3Цар. 12гл., 14:21-31; 2Лет. 10-12гл. Той беше на четиридесет и една година, когато се възцари, и следователно беше роден в началото на царуването на баща му. Той се възкачи на престола около 975г. преди Р.Х., и царува седемнадесет години в Ерусалим. В началото на царуването му, десетте племена въстанаха и съставиха царството на Израил под Е

ровоам

. Истинската причина за това разделение, беше твърдоглавата глупост на

Ровоам

, който отхвърли съветът на опитните си съветници, и поиска да упражнява тиранична власт. Той изведнъж поиска да смири разбунтуваните племена със сила, и въпреки че Бог му заповяда да не влиза в бой, той не се забави много пак да воюва с Израил, и това продължаваше през цялото му царуване. Народът също изпадна в идолопоклонство, и беше наказан в петото лето на

Ровоам

от една Египетска войска, която го покори и го принуди да плаща тежък данък. Сисак. Св. Писание, ни кара да търсим причината за греховете и злощастията на

Ровоам

от части във влиянието на идолопоклонническата му майка - 2Лет. 12:13. Последната част от царуването му, изглежда че е била по-спокойна.

0 гласа
Библейски
Речник
Ровоам