Библейски речник Ресни

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ресни

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ресни
Украшенията, които евреите носеха по краищата на дрехите си - Вт. 22:12; Мт. 14:36.
На израилтяните бе заповядано чрез Мойсей - Чис. 15:38, да носят

ресни

, и то по четирите краища на външната си дреха, която обикновено бе на вид правоъгълна. Те бяха сини.

Ресни

те са служили, да напомнят на Израилевите синове Божиите заповеди - Чис. 15:39. Във времето на нашия Господ, някои ги носеха, за да се покажат благочестиви пред хората. Исус Христос изобличи лицемерието на фарисеите, които правеха "големи полите на дрехите си".

0 гласа
Библейски
Речник
Ресни