Библейски речник Ресеф

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ресеф

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ресеф
Един град покорен от асирийците - 4Цар. 19:12; Ис. 37:12. Мисли се, че по-късно е бил наречен Расафа, и че се е намирал на двеста и пет мили на запад от Ефрат към Палмира.

0 гласа
Библейски
Речник
Ресеф