Библейски речник Ресен

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ресен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ресен
Един стар Асирийски град, между Ниневия и Халах - Бит. 10:12. Точното му местоположение не може сега да се определи.

0 гласа
Библейски
Речник
Ресен