Библейски речник Ревека

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ревека

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ревека
Дъщеря на Ватуил и сестра на Лаван в Месопотамия, и след двадесет години майка на Яков и Исав. Начинът, по който тя се потърси и се доби за жена на Исаак, представлява една трогателна картина на източните нрави и обичаи. Чрез пристрастието си за Яков, тя се изкуси да употреби неоправдателни средства, за да му обезпечи първородството, и с това показа, че няма вяра в Бога, комуто тя би трябвало да възложи изпълнението на намеренията си - Бит. 25:22,23. Нейната измама причини неприятни следствия: Яков избяга от дома; и когато се върна от Месопотамия след двадесет години, майка му лежеше погребана в пещерата на Махпелах - Бит. 24-28гл., 49:31.

0 гласа
Библейски
Речник
Ревека