Библейски речник Рафидим

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Рафидим

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Рафидим
Един стан на израилтяните между пустинята Син и Синайската планина, където людете роптаеха, и Бог им даде вода от канарата. Тук също Амалик ги нападна, но бе разбит - Из. 17гл. Предполага се, че е бил в долината наричана сега Еш-шейх, един ден път на северозапад от Синай, и близо до западния предел на планините Хирив. Синай.

0 гласа
Библейски
Речник
Рафидим