Библейски речник Расин

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Расин

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Расин
Един цар от Дамаскинска Сирия, който се съедини с Факей, Израилския цар да навлязат в Юда, (742г. преди Р.Х.) - 4Цар. 15:37, 16:5-10; Ис. 7:1. Като се отвърна от Ерусалим,

Расин

простря победите си на юг до Елат, но най-накрая бе победен и убит от Теглат-Феласар, Асирийския цар, чиято помощ беше получил Ахаз. Народът му също бе откаран в робство оттатък Тигър - Ис. 8:6, 9:11.

0 гласа
Библейски
Речник
Расин