Библейски речник Рамесий

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Рамесий

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Рамесий
Един град, построен от евреите през тяхното робство в Египет - Из. 1:11. Беше положен в Гесенската страна - Бит. 47:27. От този град, евреите почнаха съвкупния си изход от Египет - Из. 12:37; Чис. 33:3,5. Мисли се, че той е бил при стария канал между Нил и Червено море, и около тридесет и пет мили северозападно от Суез.

0 гласа
Библейски
Речник
Рамесий