Библейски речник Разводно_писмо

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Разводно писмо

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Разводно писмо
Мойсей позволяваше на евреите да напускат жените си - Вт. 24:1-4. Христос обаче е обявил, че мъжът не бива да напуска жена си, освен по причина на прелюбодейство - Мт. 5:31,32.

0 гласа
Библейски
Речник
Разводно писмо
Последно търсено в речника