Библейски речник Пръстени

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Пръстени

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Пръстени

Пръстени

те се слагат на пръстите за украшение. Те са се употребявали още от старо време, и това се потвърждава от Св. Писание и от някои светски писания. Когато Фараон предаде на Йосиф управлението на Египет, той извади пръстена си от ръката си, и го сложи на неговата - Бит. 41:42. След победата си над мадиамците, израилтяните принесоха Господу верижките, гривните, обеците,

пръстени

те и златните нанизи, които взеха от неприятелите - Чис. 31:50. Гривни. Яков отличава един богаташ и сановник по златният му пръстен - Як. 2:2. При завръщането на блудният син, баща му заповяда да го облекат в хубава премяна, и да му сложат пръстен на ръката - Лк. 15:22.
Пръстенът се употребявал в древността, както сега, най-вече като печат за потвърждаване на заповеди, патенти, и др. Св. Писание говори за носенето му, като принадлежност повече на царе и на други велики хора; като Египетския цар, Йосиф, Ахаз, Езавел, цар Асуир, и любимецът му Аман, Мардохей, цар Дарий, и др. - 3Цар. 21:8; Ест. 3:10; Ер. 22:24; Дан. 6:17. Печат.

0 гласа
Библейски
Речник
Пръстени