Библейски речник Притчи

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Притчи

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Притчи
Една сбирка от къси и остроумни изречения, които премъдрия Соломон написа по Божие вдъхновение. Казва се, че той изрекъл три хиляди

притчи

- 3Цар. 4:32, (1000г. преди Р.Х.). Първите девет глави на

Притчи

те, са написани на един хубав поетичен стил, и са по-тясно свързани от следващите глави, (10-22), които съдържат само отделни поговорки. Глави 25-29, са Соломонови

притчи

, събрани по заповед на цар Езекия. Глава 30, се приписва на цар Агур. Глава 31, от "цар Лемуил", е една хубава картина на женското превъзходство. Не се знае под чие попечителство, тази книга е била събрана, така както я намираме в Библията, но няма книга в Стария Завет, която повече да се потвърждава като каноническа, отколкото книгата на

Притчи

те; често Новия Завет се позовава на нея или я загатва - Як. 4:6; 1Пет. 4:8; 2Пет. 2:22; Рим. 12:20; 1Сол. 5:15; Евр. 12:5,6. "Летящите й думи", са богато съкровище от небесна мъдрост, и рядко в действителния живот изниква въпрос, върху който да не хвърлят светлина.

0 гласа
Библейски
Речник
Притчи