Библейски речник Претория

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Претория

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Претория
Име, което в евангелията се дава на дома, в който живееше Римския управител в Ерусалим - Мк. 15:16. Тук той съдеше като съдия, и тук Исус се представи пред него. Гавата. Той бе конакът, който Ирод съгради в Ерусалим при Антониевата крепост, с който се съобщаваше.

Претория

та бе едно великолепно здание с обширен двор - Мт. 27:27; Мк. 15:16; Йн. 18:28,33. Тук Римските прокуратори се установяваха да живеят, когато идваха в Ерусалим - Д.А. 25:1. Също и

претория

та (или конакът) на Ирод в Кесария се споменава в Св. Писание - Д.А. 23:35. Павел говори за

претория

та в Рим, в която той свидетелствува за Христа - Фил. 1:13. Един мислят, че тук апостола говори за палатът на император Нерон, а други за мястото, където Римският претор (съдия), е раздавал правосъдието, т.е. съдилището. Други пък поддържат, и то с голямо основание, че тази

претория

, е била казармата на Импероторската гвардия, където Павел може да е бил докаран от войника, който винаги го придружаваше, и за който по Римския обичай, той (апостолът) бе вързан с вериги.

0 гласа
Библейски
Речник
Претория