Библейски речник Пост

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Пост

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Пост
Във всичките векове и между всичките народи, човеците са се предавали на

пост

във времена на скръб и беда - Й-а 3:5.

Пост

ът може да се счита като следствие на едно естествено подбуждение, което в печални обстоятелства кара човеците да лишават себе си от храна. В Библията се споменава, че Мойсей и Илия, както и Исус Христос,

пост

или четиридесет дни. Този

пост

те са преминали свръхестествено - Вт. 9:9; 3Цар. 19:8; Мт. 4:2. Евреите често са прибягвали към

пост

, когато са искали да смирят себе си пред Бога, да изповядват греховете си, и да търсят милостта му - Съд. 20:26; 1Цар. 7:6; 2Цар. 12:16; Неем. 9:1; Ер. 36:9. Особено във времена на общонародни нещастия, те са определяли извънредни

пост

и, и са карали да

пост

ят не само пълнолетните и по-възрастните, но и сучещите дечица - Й-л 2:16; виж и Дан. 10:2,3. Евреите са

пост

ели от вечер до вечер, т.е. една нощ и един ден. Денят на умилостивението, е бил според закона единствения им народен ден за

пост

.
Не е явно от живота и от учението на Исус Христос, да е установил някой особен

пост

. Веднъж той споменал на учениците си, че те ще

пост

ят след смъртта му - Лк. 5:34,35. Съгласно с това, живота на а

пост

олите и на първите вярващи, се е придружавал от самоотвержения, страдания и неядения - 2Кор. 5:7, 11:27. Исус Христос е припознал обичаят да се

пост

и, и а

пост

олите са

пост

или в особени случаи - Мт. 6:16-18; Д.А. 13:3; 1Кор. 7:5.

0 гласа
Библейски
Речник
Пост